domů
Ornitologické zprávy

LKPD

logo

Letiště Pardubice je ovlivňováno celoročně po ornitologické stránce výskytem havrana polního . Nachází se mezi obcemi Popkovice, Starý Máteřov, Pardubice. V současné době existuje v Pardubicích pouze jedna velká havraní kolonie v borovém lesíku u brány letiště (každoročně okolo 200 párů). Kromě toho havrani každý rok hnízdí v počtu 2-20 párů na různých dalších místech města (u nákupního centra v Polabinách IV, na Cihelně, na sídlišti Závodu Míru, na Dukle apod.).

V Pardubicích se nachází zimní nocoviště havranů a kavek pro celou severovýchodní část Čech. Navečer se na okraj města slétávají  havrani  z celého pardubického i hradeckého kraje. V únoru 2006 bylo na nocovišti nedaleko nádraží ČD napočítáno asi 33 000 jedinců. V průběhu zimy havrani nocoviště 1-2x změní, většinou však nocují v okolí závodu Paramo nebo na stromech na březích Labe.

Bez_n__zvu.jpg

Nebezpečné prostory

 V Pardubicích se stékají dvě velké řeky - Labe a Chrudimka. Velmi významnou roli Labe  hraje v období tahu a v zimě, kdy se na jeho hladinu, jako často na jedinou nezamrzající vodní plochu v širokém okolí, soustřeďují stovky protahujících a zimujících vodních ptáků.

 Mezi nebezpečné výskyty  patří i hnízdní  kolonie havrana polního u hlavní brány letiště.picture